Tuesday, December 09, 2008is about the idea(ll) to engage Y our mu-toall ~ mutual ~ effort ...

mark the 4 P's as ~ Peace ~ Pieces Fractalizes at Ultimate Soil Particles Clinging toGather by ~ simply ~ WATER(RA) ...

...

think that vibration : WATER(RA) and set the path free for the many followers in a parallel motion

S'ace

Friday, October 24, 2008

Gelukkig lost de vrije markt die crisis zo weer op

HoY JorT,
in je oplossing uit je veel vertrouwen in de oplosser uit de hoek van de liberalen ... mag ik in gesprek met jouw kubistische microfoon articuleren: lieber'alen?

waar hebben wij het dan over?

juist, de zuiderzee ...

meer of nadere specificatie vereist van wat ons overkomt?

een klein tipje van de (gra-al-uwsluier) ...

recent werd de overheidsmanager van het jaar 2002 in een andere baan geloodst ... ben je daar bekend mee met de oplossing van de oplosser ...?
(nutchnutch-saynomore~saynomoor):
tja, ik doe dit even zonder lach - er schijnt al vanuit een voorzorgsmaatregel verordonneerd te zijn dat wie grapjes maakt om een ander zijn ellende geen gehoor vindt : terecht! : ik onderschrijf dat ; ergo - wie onderscheidt de humor van de gemakkelijke grap - en pleegt eventueel en passant de draak met de humor die ons nu juist zo kan verkwikken ... de professionele humorist ... joep, theo, ... en toon & wim & wim uit de ouwe doos herinneringen ophalend en en passant inwrijvende?

alsof het nog niet erg genoeg is: "is er dan een stukje van de wereld gevallen?" vroeg een vrind van mij toen ik meldde dat de teletekstuele pagina's rampspoed verkondigden ...

"nou, nee" dat nog net niet wist ik - al vraag ik mij nu wel af : HOE wist ik dat zo stellig ...

nou, los ze op - die cryptogrammen ...
s'ace

Bijltjesdag en zelfkritiek - Ben

ha Ben,

eerder deelden wij de besognes die Ode op een Treaty te NoorDwijk aan Zee bemiddelde tussen zo'n 40 celebreties en 122 gewone lezers met interesse te gaan Denken (hoe doe je dat?) over "naar een economie waar iedereen telt" ... meetelt voor de hogere heren en vaklieden van enige signat'uur ...

"zelfkritiek" is een woord dat ik wel als meststof zie in een ander woord: egolutie ...

de evolutie van de menszelf ... in communicatie verkerende met zijn medemens ... zoals hij die de zon onder ziet gaan zich verenigd weet met wie de zon ziet opkomen ...

een mooi gegeven voor de eco-cratie ~om via een bruggetje de economie met de ecologie te verenigen ... ooit gedaan via een bekende van ons (?) verondersteld, ene abraham - die vast wel een idee heeft hoe je de mosterd ergens bekomt ...

meld je eens op het adres dat je verder helpt - serendipiëtaal gezien?

groet, cees ~ ook aan onze lezers vanzelf :: met nuance
reactie op nrc vraag

Zijn werkgevers blind voor allochtoon Talen(T)?

kijk , best forum, geachte redactie,

het is niet slechts zo dat men het allochtone volk als oogmerk heeft voor wat gekend wordt onder het label "pesten aan het werk" ...

het is ook zo dat landgenoten met een ietwat bovennormaal denkvermogen aangemerkt wordt door vigerend management - geïnstrueerd door enig directoraat & bestuursfähige lieden (duBaai'barenden?) - als "autochtoon".

Wat betekent dit?

De originele autochtoon heeft zichzelf reeds virtueel in een luilekkerlandje georganiseerd en alsus geregeld vanwege de renteniersstatus die is afgeregeld in enig cont(a)(r)actje ...

En daar is niets mis mee - voor de persoon zelve en zijn toegewijde economische nest - in een sociale voorziening vanwege sociale en micro-economische maatregelen in vakbondiaal verband.

Waar wel iets aan te doen is, zo dunkt mij - in procedureel opzicht bestuurder van de nederlandse medezeggenschap - is het begrip vakmondiaal.

Dus vakbondiaal versus vakmondiaal ...

Wat popt er op in dat veld van elektriciteit = dienstverlening / betoon ?

Zijn werkgevers blind voor allochtoon Talen(T)?

Ik zou zeggen bekijk de clip over hoe mijn plaatsgenoot Pieter, n brave borst, het eiland Indonesie op Dubai opspuit ten behoeve van Dr'aaiBare Flats ter bewoning van WelGestelde Aandeelhouders van de WereldEconomie. Immers Pieter leidt allochtonen daar om grond/zand/bagger te verplaatsen in een ophoping in een water - zodat daar palen in worden gestanst ter ondersteuning van die draaibare flats met internetverbindingen (voor t geval er vliegtuigen doorheen vliegen?)

Kortom ~ het kan wel eens gaan om Taal en Taalaanwending tot Daden ... In der DaaD licht een geheim op ...

Groet, S'ace

Monday, October 20, 2008

what intends Generation Binding S'ilence?

first : GBS' is a new thought/vision on how to make a Choice regarding (Re)Presentatives ...

mark: (Re) as the 2nd tone in Do Re Me/Mi ... So? Well, it is the Challenging Tone resonating to the Basic Chakra=Bodily Fundamental Reverberation ...

then: it is actually about Presentatives :: We, all People, Gathered Individuals ...

Intention
GBS' gives another way of attaching the individual (human/citizen) to the whole where all people are on the planet, in a theme, in a local/region/bond/etc.

Rule: Do not Point at 1 single spot as a goal ... just intent to attach to all other spots that open the mutual way ...

Technique: (let us focus on a countries voting system)

Given a lot of candidates on several grouping lists (parties? platforms? schools? churches? Belief Systems? whatever ground as orientation ...) assume any voter not being a candidate gets a budget of 20 points to assign to at least 3 votees/candidates - constraint maximum of 50%/10 points to an address.

Is this Clear ?

Then, GBS' intends to place a voter in the middle of his team voted ... all the time ... in full trust that the alliance attunes and serves the whole timespace at the best ...

More ... then let us be in a chat/dialogue ...

NamasteY s'ace

Co*Mental AtTuneMenticks

toDay i , s'ace :: globalgeniusvoter webmaster, bridged this blogspot to the site ...

giving space for fellow earthlings to have some walk & talk on alternatives in attuning our time/time-spans/space & spacespans ... & all that is to that ...

;-)>

Thursday, September 04, 2008

TahiriH Crypt publishes Bodily Meditation on Dreamspell Strings Decoded

preliminary version

::**::

experience each code be4 trusting

Monday, February 18, 2008

fibonacci detachment

Dear Me*,

how to tell this story in a sphere that allows detachment and prepares the soil for another attaching experience for another while ... ?

:{ ... }:

i suggest that when an endeepening question or requirement occurs to the reader s/he will address me in the free space delivered on this blogspot-enlight(en)ed ... Okay?!

~~~ (flow)

Some weeks ago a "said-to-be-rishi" died ...

Who? Where? Why? What Happens?

Who?
... according my source , whom i take for granted until the absolute ... (blabla), it concerns the dissolving from the starvation of an indian famous guy that built a palace in (of all places) Holland ... MahaRishi (once with LarrYKink)

( why did he come to holland of all places :: who was on the pilotseat )

Where?
it was in Vlodrop ... Province Limburg Country The Netherlands
at the river Roer / Ruhr :: R UR ??

Why?
is there a quetsion why a person dies ?
or can it be meaningfull to set the death of a person in the timegrid when it happens ?
is death of a certain person a transformation of spirit:

"alive spirit to a spirit gone OR a spirit set to a freed one"What Happens?
...

:{ let me state that i am with all the individuals who were in the mood for TM - Transcedental Meditation :: and maybe still are in the Mood for their Day & Chozen Interval / FrequencY }:

When we are Alive and we, group of Individuals co*fusing, we have to study the Grid-Masters in order to get their Belief as Ground for Wisdom / Wishdom.

Signals that are coming through to our beloved individuels are awakening to the Vesica Pisces grid with an artificial connection to the false end of it ... Fibonacci ...

All people seduced to that grid are helping "those who cannot be named and addressed" to stay on command ... guided by fallen angels ... that hide the angles to be taken ...

We should reconnect to the centre of the Vesica Pisces ...

In metric terms this will imply we will become more simple given the change figure that we are getting out of the Root5 code towards the Root2 ...

Another keyword to find material that grounds this Movement / Shift is : KAth AriA

Here i have to shorten my arcticle by giving two lines freed out of the experienced well:

KaRaYaSaTaHaLa (Kryst-Allah) :: Dor Um Et a Dor

(indeed it seems to align to a guy named Harry Potter:-)
:{how serious a thing is or may be :: lets keep on sustaining the humoresk "praise of folly" to maintain new spaces to enGERminate}:

NeuMasté S'ace - bioVoid & boLoniKah

Monday, February 04, 2008

sorry - this is my native language only - altavista may serve translation ...


al voorbereidende op veranderingen - een conversatie met Marjolein de Vos:

Plaats een reactie op “Het woord privacy zal verdwijnen”

 1. cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)

  Geachte mevrouw Vos, beste Marjolein, door het praten over wat er zal verdwijnen zal het ook verdwijnen … als ik waarde hecht aan wat ene Bram Vermeulen ooit beweerde over den drol: “maak mensen erop attent en men gaat er in poeren - eindeloos”.

  Ergo, hoe komen we vanuit het destructieve gremium waar de mens zich beijvert tot een andere richting waar wij ons zouden kunnen leven … . Ik beijver mij wel in die richting vanuit mijn intentie al zijn er weer die zich moeite veroorloven daar een andere klank aan te geven. vandaar ook dit stukje tekst, met iets dat ik bij de ander oproep eens te beluisteren. Nee, ik ga dit niet opfleuren met propogandistische campagnes die mij dan ietwat financieren dit te doen …

  Dus, zou privacy nou gaan over stiekum dingen doen of over in vertrouwen met elkaar omgaan en elkaar die waarde laten van uit een gunnende sfeer?

  Waar doen wij bijvoorbeeld iets stiekum? Hebt u zich deze vraag wel eens gesteld … bijv. in het democratische veld waar wij mee beslissen over wie ons regeert? Toch een er toe doend quantum, zeg maar een collectief veld waar gedachtes zich on/gecoordineerd mengen en tovenaarsleerlingen er hun toverstokje over laten zwaaien met de camera erop gericht, of iets van een woordenvanger - ter gekopieerde verspreiding.

  Tja, wij kiezen stiekum wie onze persoonlijke leider is en verlaten ons op de technische formule van de statistiekmeesters … HBO’ers weetuwel.

  Daar kan het anders en uiteindelijk kan ieder mens zijn persoonlijke coalitie openlijk tonen aan den ander in een vertrouwde sfeer - tenzij hij of zij er uitdrukkelijk geen prijs op zegt te stellen. Maar hoe dit dan vorm krijgt - daar kunnen wij het nog eens over hebben - en dan weet u/jij het ook.

  met vrindelijke groet, cees de groot

Tuesday, January 22, 2008

inviting adam, dogon, ...

So Back again on this ViBe ...

Pre-Pairing-People, what can that be ...
Oops i see i labelled the site PR-e-Paring - what that cosmos intervening - maybe i was crosspassing someones schedule ... virtually spoken and earthly to be prevented for the time being ...

It seems that the Time-Cycler brought me back here and i see if some specie-individuals are prepared to take the G-love and co-coach the pre-paring ...

Indeed: Preparing for What? ... seems to block"age" ...

Only the Task itself will learn the actors what makes it worth while to act ...

To Gether and To Gather ...

which is not a hoax (but can you say that or hear that from another one, hmmm)

UCS forum gave a nice story to hang on shortly ... (honour!2 dogon)

LET ME/US SEE what sticks to this bloggg - S'ace